Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 495/2004 Sb. nařízení, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
některých dalších zákonů
zákon č. 496/2004 Sb. vyhláška k elektronickým podatelnám
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. zákon o přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 108/2006 Sb zákon o o sociálních službách
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky

Číslo Název vyhlášky Účinnost
2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01. 2022
1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 01.01. 2022
1/2019 o poplatku za komunální odpad  zrušena
2/2015   kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
 zrušena
1/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zrušena
3/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje  01.06.2014
2/2014 o poplatku za komunální odpad  01.03.2014
1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zrušena
1/2009 Požární řád obce  02.09.2009
1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zrušena
1/2005 kterou se ruší OZV 3/1993 o stanovení příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD  23.03.2005
3/2003 o veřejném pořádku (mění OZV č.1/2001 o veřejném pořádku)  01.01.2004
2/2003 o místních poplatcích  01.01.2004
1/2003 o zrušení OZV 2/2002 o místním poplatku za provoz systému sběru a odstraňování komunálních odpadů  11.03.2003
2/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zrušena
1/2002 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zrušena
2/2001 kterou se mění vyhl. č. 5/1994 o místních poplatcích  zrušena
1/2001 o veřejném pořádku změněna
ozv-3/2003
1/1999 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem  zrušena
1/1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem  zrušena
1/1996 o obecních symbolech a jejich užívání  11.06.1996
4/1995 o zrušení vyhlášky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor  01.10.1995
3/1995 o nakládání s odpady  zrušena
2/1995 o nájemném z nebytových prostor  zrušena
1/1995 zrušení vyhlášky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor  zrušena
6/1994 o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor  zrušena
5/1994 o místních poplatcích  zrušena
4/1993 o cenách nájemného z nebytových prostor v obci Prosenice  zrušena
3/1993 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny  zrušena
2/1992 o nájemném z nebytových prostor  zrušena
2/1991 o zabezpečení veřejného pořádku na území obce Prosenice  zrušena
1/1991 o místních poplatcích  zrušena
  Evidence právních předpisů obce Prosenice 1991 - 2015  

Usnesení zastupitelstva

Kategorie: