Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Organizace a spolky > Jednotka požární ochrany obce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Prosenice

Obce v samostatné působnosti zřizují jednotky SDH obcí k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Potřeba jednotek SDH obcí se významnou měrou ukazuje zejména při živelních pohromách (povodně, větrné smrště apod.), kdy jsou zpravidla jedinými subjekty v obci, které poskytují pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech včetně základní pomoci obyvatelstvu.

Jednotka SDH obce – jednotka zřízená za podmínek uvedených v právním předpisu (§ 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb.) zpravidla jako organizační složka obce, kde výkon služby vykonávají dobrovolně členové jednotky SDH obce, kteří mají s obcí uzavřen pracovně právní vztah nebo jinou smlouvu o členství v jednotce.

Obec Prosenice má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, což je jednotka s působností zpravidla na území obce. 

 Článek "Co jsou jednotky požární ochrany?"