Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Stavební pozemky v obci

Stavební pozemky v obci

Obec Prosenice v současné době nedisponuje žádnými pozemky, které by bylo možno odprodat jako stavební (pro výstavbu rodinných domů). Občas se v inzerci realitních kanceláří objevují nabídky pozemků, které jsou označovány jako stavební. Reálně však stavebními pozemky nejsou. 

Co vše je potřeba zjistit a ověřit před nákupem pozemku za účelem výstavby rodinného domu:

1) Umožňuje územní plán obce výstavbu na celém pozemku? Nestanovuje územní plán obce nějaké ochranné pásmo, které znemožňuje jakoukoliv výstavbu?

2) Je pozemek dostatečně široký s ohledem na skutečnost, že je vyžadován odstup od hranice pozemku v souladu s legislativou?  Vzájemné odstupy staveb upravuje zejména § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

3) Je pozemek dopravně dostupný, lze zřídit sjezd v souladu s legislativou? Kdo bude případně financovat vybudování zpevněné komunikace? Např. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Je pozemek dostupný pro vozidlo svážející odpad?

4) Bude snadné/reálné zajistit připojení elektřiny, vody, kanalizace, popř. dalších sítí (CETIN, plyn)? Je v dané lokalitě veřejné osvětlení? 

5) Jsou v dané lokalitě problémy se spodní vodou či jinak nestabilní podloží? Bude potřeba nechat vypracovat hydrogeologický průzkum? 

6) Je pozemek zatížen věcným či jiným břemenem? Tyto informace jsou zapsány v katastru nemovitostí.

Nahlížení do katastru nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

22.9.2020 Luboš Zatloukal